• NL
  • FB

Module ‘Bewegingsversjes’ (ONLINE)

Sociaal spel en taal stimuleren via versjes en buitenspel

 

Doelgroep: Professionals in onderwijs, jeugdzorg, kinderopvangbranche (het jonge kind).
Tijdsduur: 2,5 uur
Kosten: € 75,00 (inclusief lesmateriaal en certificaat)
  
Inhoud: Het webinar bewegingsversjes legt heel eenvoudig het verband tussen opbrengstgericht werken (taalstimulering!) en de rol van het vrije spel daarbij. Het bijbehorende boek biedt een praktijkgerichte vorm van spelbegeleiding aan dat op de ontwikkeling en belevingswereld van het jonge kind (3 tot 7 jaar) aansluit.
 
Resultaat: Deelnemers aan het webinar:
- ervaren dat geleid spel het vrije fantasievolle spel kan verrijken;
- kunnen het bewegingsversjesboek op een adequate manier inzetten in de groep;
- kunnen taal aanbieden in een betekenisvolle context.
 
Data:
- maandag 22 maart 2021  19.00-21.30 uur (vol)
- dinsdag 20 april 2021  19.00-21.30 uur
- dinsdag 18 mei 2021    19.00-21.30 uur
- maandag 21 juni 2021   19.00-21.30 uur
Voor inschrijven of informatie kunt u mailen naar info@droomvogel.nl