• NL
  • FB

Module ‘Bewegingsversjes’

Sociaal spel en taal stimuleren via versjes en buitenspel

 

Doelgroep: Professionals in onderwijs, jeugdzorg, kinderopvangbranche (het jonge kind).
Tijdsduur: 1,5 uur
Kosten: € 135,00
Lesmateriaal per cursist: € 14,95
 
Inhoud: De module bewegingsversjes legt heel eenvoudig het verband tussen opbrengstgericht werken (taalstimulering!) en de rol van het vrije spel daarbij. Het bijbehorende boek biedt een praktijkgerichte vorm van spelbegeleiding aan dat op de ontwikkeling en belevingswereld van het jonge kind (3 tot 7 jaar) aansluit.
 
Resultaat: Deelnemers aan de workshop:
- ervaren dat geleid spel het vrije fantasievolle spel kan verrijken;
- kunnen het bewegingsversjesboek op een adequate manier inzetten in de groep;
- kunnen taal aanbieden in een betekenisvolle context.