• NL
  • FB

Overbelast op de kleuterschool
Door Arianne Mantel

UTRECHT - Het kleuteronderwijs van tegenwoordig legt overmatig nadruk op de prestaties van 4 en 5-jarigen en spelen raakt in de verdrukking. De onderwijstijd wordt te veel in beslag genomen door Cito-toetsen en het uitvoeren van handelingsplannen, waardoor de kinderen te jong belast worden.

Het kleuteronderwijs van vandaag de dag vraagt nogal wat van de kinderen. Er zou teveel een nadruk op prestaties liggen en spelen raakt daardoor in de verdrukking. Dat stelt een grote meerderheid van de kleuterjuffen die de inmiddels niet meer bestaande speciale opleiding tot kleuterleidster heeft gevolgd. De Algemene Onderwijsbond ondervroeg bijna 400 van deze zogenoemde 'klossers' en publiceert de uitslag in zijn vakblad. Driekwart van de ondervraagden neemt Cito-toetsen af omdat het moet, maar niet van harte.

Opleiding
Zestig procent vindt dat het kleuteronderwijs te schools dreigt te worden en het speelse onderdeel verdwijnt. "Een kind mag geen kind meer zijn", vinden veel klossers. De ondervraagde juffen menen dat de huidige generatie kleuterjuffen met onvoldoende bagage voor de kleuters de pabo afkomt. Negentig procent vindt dan ook dat de speciale kleuteropleiding terug moet komen. Een eerdere suggestie in deze richting van de staatssecretarissen van Onderwijs, wordt dan ook van harte toegejuicht. "Pabo's laten kleuters stikken", zijn de reacties van de klossers. Ze vinden het ook een verlies dat het muzikale element verdwijnt. "Dat is zonde omdat leerlingen nieuwe letters tien keer sneller leren op muziek of op rijm."

Er is te veel nadruk op leren en oefenen, menen de klossers: werkbladen en lesmethodes worden wel gebruikt, maar zestig procent vindt dat dit niet ten goede komt aan het onderwijs. Een juf zegt: "Tegenwoordig hou ik nauwgezet bij wat ik doe: wat is mijn planning, wat wil ik met een thema, welke liedjes ga ik gebruiken? Er staan inmiddels hele dikke mappen op mijn bureau. Ik denk wel eens: dit is een kleuterklas, geen administratiekantoor."